Ingyenes prevenciós tanácsadás

Prevenciós tanácsadás időpontja:

2018.02.07-től kezdődően minden szerdán 16:00 és 18:00 között.
Helyszín: Ifjúsági Ház Debrecen, 4025 Debrecen, Simonffy utca 21. (Csomópont Iroda, I.em 105.)
Jelentkezni lehet tanácsadásra egyénileg és csoportosan is Nuszer Krisztiánnál a 06-70/949-42-39 telefonszámon.
Egyének, hozzátartozók, családok, baráti társaságok, csoportok, pedagógusok és osztályok fogadására is van lehetőség,
előre egyeztetett időpontban! Bővebb információ kérhető a csomopontiroda@gmail.com-os e-mail címen, vagy
Meszner Gabriellánál a 06-30/465-10-45 telefonszámon
A tanácsadás minden esetben ingyenes és anonim.
Ennek a célzott prevenciós programnak az általános célja, hogy növelje az igénybe vevő ellenállási képességeit.
Segítsen fejleszteni az egyén védelmi mechanizmusait az elutasító magatartás kialakítása végett. Az elutasító
magatartással, a megfelelő ismeretek birtokában akár a tiltott szer kipróbálása is megelőzhetővé válhat.

A célcsoportra gyakorolt várható hatások:

 • objektív ismeretek bővülése
 • anomáliák korrekciója
 • én-kép, önismeret javulása
 • problémára irányuló érzékenyítés növekvése
 • segítő kapcsolatok kialakulása
 • adott esetben a kezelés-ellátásba való bekapcsolódás
 • bűnelkövetői magatartások kialakulásának megelőzése

Érintett témák:

 • egyén és a környezet (a szenvedélybetegségek által veszélyeztetett célcsoport/ok jellemzői, a szűk/tág környezet
  szerepe a szenvedélybetegség kialakulásában, fenntartásában, gyógyulásában.
 • a szenvedélybetegségek sajátosságai
 • viselkedési addikciók
 • a legális és illegális szerek típusai és azok hatásmechanizmusa
 • új típusú pszichoaktív szerek és azok kihívásai
 • fogyasztói szokások, trendek
 • a szenvedélybetegségek megközelítésének kérdései (egészségügyi, szociális, kriminális, kulturális kérdés)
 • jogi háttér
 • a szenvedélybeteg ellátó rendszer megismerése, az ellátórendszer elemeinek egymáshoz való viszonya
 • korszerű egészségfejlesztés-hangsúlyú, szenvedélybetegségeket megelőző programok kialakítása, ennek megfelelő
  elméleti alapok és módszerek