Hetedhét határontúl nemzetközi ifjúsági csereprogram

Hetedhét határon túl címmel egy 10 napos nemzetközi ifjúsági csereprogram valósult meg romániai és magyar fiatalok bevonásával a debreceni Ifjúsági Házban. A csere során különböző drámapedagógia módszerek segítségével és improvizációs játékok felhasználásával a Fehér ló fia meséje alapján egy teljesen új produktum, feldolgozás jött létre. Az új nemformális módszerek megismerése mellett a fiatalok betekintést nyerhettek a mű mélyebb értelmezésében az erkölcsi és egyéb problémákra, mint például a generációs problémák, hűség, hűtlenség, cserbenhagyás stb. A választott magyar mese és a drámapedagógia adott segítséget minden résztvevőnek, hogy kibontakozhasson, új ismereteket és készségeket szerezhessen.

Két szervezet a DISZ N. KFT azaz a Debreceni Ifjúsági Ház és aAsociataPentruTineriisiSdutentidin Partium szervezet megvalósulásában zajlott 2019.07.26 és 2019.08.04 között. A csere helyszíne a belvárosban található Ifjúsági Ház volt, amely üde színfoltja Debrecen életének.

Az ifjúsági csere során a nem-formális oktatási módszereket ötvözzük a drámapedagógiai módszerekkel. E két különböző módszer típus adja meg az eszköztárát a fiatalok kibontakozásának. A művészet, mint az önkifejezés egyik eszköze párosul a drámai- színpadi feladatokkal (testbeszéd, színpadi jelenlét, mozgás), így segítve a fiatalokat az önkifejezésükre, a gondolataik, tapasztalatik megosztására és a fejlődésükre.

Végül Debrecen helyi lakossága megismerte mit jelent az Erasmus + Program. A csere révén betekintést nyerhettek egy ifjúsági csereprogramba, a projektzáró esemény és előadás augusztus 3-án 17 órai kezdettel valósult meg.

A projekt az Európai Unió finanszírozásával az Erasmus+ Program (KA1 alprogram) keretein belül jött létre. Pályázati azonosító: 2018-3-HU01-KA105-059867.